CALL FOR PAPERSYAYIN ÇAĞRISI

Fifth International Sevgi Gönül Byzantine Studies Symposium

24-26 June 2019


Byzantine Anatolia: Space and Communities Over the course of the last decade, the International Sevgi Gönül Byzantine Studies Symposium has emerged as an established international forum bringing together the most prominent scholars and latest research on Late Antique and Byzantine Studies. Covering a diverse range of core research areas, the proceedings of previous symposia have since become an important reference source for the discipline. We are pleased to announce that the Fifth International Sevgi Gönül Byzantine Studies Symposium will be held in Istanbul, 24 - 26 June 2019, and will focus on ‘Byzantine Anatolia: Space and Communities’.

For almost a thousand years Anatolia was the center of the Byzantine Empire. Through centuries of strife, the Empire and its successor states struggled for dominance of the Anatolian heartland against encroaching neighboring powers and internal rivals. Yet behind the high drama of politics, intrigue and conflict, Anatolia was also a rich and complex network of regional settlements which would shift and change with environmental, social and economic conditions, and whose character was expressed in the art, culture and politics of actively involved populations. Too often, however, in Late Antique and Byzantine Studies the province and its many regions have been overlooked in favor of the major urban centers – in particular, Constantinople.

The Fifth International Sevgi Gönül Byzantine Studies Symposium will redress this balance by focusing on the settlements and communities of Anatolia. The symposium will present new voices from diverse disciplines to share ideas, challenge established views and showcase a wealth of new material emerging from field studies and research in history and art history.

The symposium aims to gather presentations by international and domestic scholars to challenge traditional approaches and reshape our understanding of the Byzantine Empire’s heartland.

We invite everyone actively involved in the study of Byzantine Anatolia to contribute to the symposium and help us create a new reference for future research. Scholars from all career stages, affiliated with any international or domestic institutions are welcome to apply for any of the three topics of this year’s Symposium:

  • Settlement and environment
Papers in this stream will examine issues of reciprocity, interdependence and the ways in which communal identities were reflected on the civic and rural landscape of Anatolia. This includes the impact of communities on their environment (and vice versa) by examining material evidence, architectural remains, technological analysis, landscape, water and earth management studies.

  • Notions of space
Papers in this stream should discuss perceptions of space and nature in Byzantine mentality – in other words, how Byzantine people perceived Anatolia. These can be traced through descriptions and depictions of landscapes, cityscapes and buildings in visual arts and literature. This stream will also include the definitions and interpretations of cultural space through artistic practices and their relation to the sacred.

  • Interactions, Networks and Mobility
In this stream papers should address issues of relations and movement among communities in Anatolia, including seasonal migrations and the forced displacement of people. This stream will welcome evidence for the mobility of human groups such as merchants, pilgrims, armies, refugees and artistic workshops from a wide range of methodological approaches, in particular interdisciplinary projects.

Applications should be submitted through the form below.
Application Deadline: October 14, 2018

We are pleased to add that the transportation and accommodation expenses of all participants will be covered by the Vehbi Koç Foundation.

24-26 Haziran 2019

Bizans Anadolu’su: Mekân ve Topluluklar


Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu son on yılda en seçkin bilim insanlarıyla Geç Antik Çağ ve Bizans araştırmalarını bir araya getiren uluslararası bir forum olarak tanınmıştır. Çeşitli temel araştırma alanlarını kapsayan ve önceki sempozyumlara ait bildirilerin yer aldığı yayınlar, disiplin için önemli bir referans kaynağı haline gelmiştir. Beşinci Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu’nun İstanbul’da, 24-26 Haziran 2019 tarihlerinde gerçekleşeceğini ve “Bizans Anadolu’su; Mekân ve Topluluklar” konusuna odaklanacağını bildirmekten mutluluk duyarız.

Anadolu neredeyse bin yıl süreyle Bizans İmparatorluğu’nun merkeziydi. Yüzyıllar süren ihtilaflar boyunca, İmparatorluk ve varisi devletler yayılmacı komşu güçlere ve iç rakiplere karşı Anadolu’nun merkezinin hakimiyeti için mücadele etti. Anadolu entrika, çatışma ve yoğun siyasete sahne olmasına rağmen, aynı zamanda çevresel, sosyal ve ekonomik şartlarla değişen, zengin ve karmaşık bölgesel bir yerleşim ağıdır; karakteri etkin olan toplulukların sanat, kültür ve politikasında ifade bulmuştur. Ancak, sıklıkla Geç Antik Çağ ve Bizans araştırmalarında özellikle Konstantinopolis olmak üzere şehir merkezleri lehine vilayet ve bir sürü bölgesi gözden kaçırılmıştır.

Beşinci Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu bu dengeyi Anadolu’daki yerleşimlere ve topluluklara odaklanarak telafi edecektir. Sempozyum fikirlerini paylaşmak, yerleşmiş fikirlere meydan okumak; yeni saha çalışmaları, tarih ve sanat tarihi araştırmalarıyla gelişen materyal zenginliğini sunmak için çeşitli disiplinlerden yeni seslere yer verecektir.

Sempozyum uluslararası ve yurt içi bilim adamlarının sunumlarını bir araya getirerek geleneksel yaklaşımları sorgulamayı ve Bizans İmparatorluğu’nun merkezini algılayışımızı tekrar şekillendirmeyi amaçlamaktadır.
Bizans Anadolu’su ile aktif olarak ilgili olan herkesi sempozyuma katkı sağlamaya ve gelecek araştırmalar için bizlere yeni bir referans yaratma yönünde yardımcı olmaya davet ediyoruz. Herhangi bir uluslararası ya da ulusal kurumla bağlantılı, her kariyer seviyesinden bilim insanlarını bu yılın sempozyumunun üç temasından herhangi birine başvurmaya davet ediyoruz:

  • Yerleşim ve Çevre

Bu temadaki makaleler, mütekabiliyet, birbirine bağımlılık ve toplumsal kimliklerin Anadolu’nun şehirli ve kırsal alanlarına yansıtılma biçimlerini inceleyecek. Bu tema, toplulukların çevrelerin üzerindeki etkilerini (ve de tersini), materyal kanıtların, mimari kalıntıların, teknolojik analizlerin, alan, su ve toprak yönetimi araştırmalarının ışığında inceleyecek.

  • Mekân kavramları
Bu temadaki makaleler Bizans düşünce yapısında mekân ve doğa algılarını, diğer bir deyişle Bizanslılar’ın Anadolu’yu nasıl algıladığını tartışmalıdır. Bunlar mekânların, şehir peyzajının ve yapıların görsel sanatlar ve edebiyattaki tasviri ve betilenmesi üzerinden takip edilebilir. Bu tema sanatsal pratikler ve bu pratiklerin kutsal olanla ilişkisi üzerinden kültürel alan tanımları ve yorumlamalarını da içerecektir.

  • Etkileşim, Ağlar ve Hareketlilik

Bu temadaki makaleler toplulukların zorunlu yer değişimini ve mevsimsel göçleri kapsayarak, Anadolu’daki topluluklar arasındaki ilişki ve hareket sorunlarına eğilmelidir. Bu tema tüccarlar, hacılar, ordular, mülteciler, zanaat atölyeleri gibi insan gruplarının hareketliliği ve özellikle disiplinlerarası projeler arasından olmak üzere geniş çeşitlilikte metodolojik yaklaşımlardan kanıtları kabul edecektir.

Başvurular aşağıdaki form aracılığıyla yapılmalıdır.
Son başvuru tarihi: 14 Ekim 2018

Bütün katılımcıların ulaşım ve konaklama harcamaları Vehbi Koç Vakfı tarafından karşılanacaktır.