İkinci Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları SempozyumuSecond International Sevgi Gönül Byzantine Studies Symposium

Sempozyum KomitesiSymposium Committee

Sempozyum Onursal Başkanı
Ömer M. Koç

Bilimsel Danışma Kurulu
Prof. Dr. Ayla Ödekan(Başkan)
Prof. Dr. Yıldız Ötüken
Prof. Dr. Melek Delilbaşı
Prof. Dr. Ebru Parman
Prof. Dr. Zeynep Mercangöz
Prof. Dr. Nevra Necipoğlu
Prof. Dr. Engin Akyürek
Dr. Vera Bulgurlu

Yürütme Kurulu
Prof. Dr. Ayla Ödekan
Prof. Dr. Nevra Necipoğlu
Prof. Dr. Engin Akyürek
Hülya Bilgi
Melih Fereli
Seçil Kınay
Gülrû Tanman
Erdal Yıldırım

İkinci Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu’nun gerçekleştirilmesindeki değerli katkıları ve işbirliği için Vehbi Koç Vakfı teşekkür eder:

  • T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
  • Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü
  • İstanbul Arkeoloji Müzeleri

Symposium Honorary Chairman
Ömer M. Koç

Scientific Advisory Board
Prof. Dr. Ayla Ödekan(Chair)
Prof. Dr. Yıldız Ötüken
Prof. Dr. Melek Delilbaşı
Prof. Dr. Ebru Parman
Prof. Dr. Zeynep Mercangöz
Prof. Dr. Nevra Necipoğlu
Prof. Dr. Engin Akyürek
Dr. Vera Bulgurlu

Executive Board
Prof. Dr. Ayla Ödekan
Prof. Dr. Nevra Necipoğlu
Prof. Dr. Engin Akyürek
Hülya Bilgi
Melih Fereli
Seçil Kınay
Gülrû Tanman
Erdal Yıldırım

The Vehbi Koç Foundation gratefully acknowledges the valuable support and cooperation of the following institutions in organizing the Second International Sevgi Gönül Byzantine Studies Symposium:

  • Republic of Turkey Ministry of Culture and Tourism
  • General Directorate of Cultural Heritage and Museums
  • İstanbul Archaeological Museums