Saklı Limandan Hikayeler: Yenikapı'nın BatıklarıStories from The Hidden Harbor: Shipwrecks of Yenikapı

25 Haziran - 25 Aralık 201325 June - 25 December 2013

İstanbul Arkeoloji Müzeleri

Dünyanın en çarpıcı kazılarından biri, İstanbul’da Yenikapı’da, İmparator I. Theodosius tarafından yaptırılan limanda gerçekleştiriliyor. 2013 yılının Mayıs ayında bulunan gemi batığıyla, koleksiyondaki batık sayısı 37’ye ulaştı. Bizans İmparatorluğu'nun başkenti Konstantinopolis’in bir liman kenti olarak ticari işlevine, bu dönemde deniz ulaşımında kullanılan tekneler ile bunların yapım tekniklerine ve limanın günlük yaşamına ışık tutacak bilgiler, bu batıklar sayesinde edinildi. Tüm bu bilgiler ışığında hazırlanan Saklı Limandan Hikâyeler: Yenikapı’nın Batıkları sergisi, Yenikapı’da tespit edilen Osmanlı ve Bizans dönemlerine ait eserler ile liman tabanı altında açığa çıkarılan Neolitik döneme ait buluntulardan oluşuyor.


Istanbul Archaeological Museums

One of the world's most remarkable excavations is conducted at Yenikapı, at the harbor built by Emperor Theodosius. With the shipwreck found in May 2013, the number of shipwrecks in the collection has reached 37. These shipwrecks gave access to information that sheds light on trade functions of the Byzantine capital Constantinople as a harbor city, on vessels of the period used for sea transportation and their construction techniques, and on everyday life at the harbor. “Stories from The Hidden Harbor: Shipwrecks of Yenikapı” is an exhibition of finds from the Ottoman and Byzantine periods identified at Yenikapı and finds from beneath the Harbor floor from the Neolithic period.

Ayrıntılar: Details:
https://anamed.ku.edu.tr/tr/sakli-limandan-hikayeler-yenikapinin-batiklari https://anamed.ku.edu.tr/en/stories-hidden-harbor-shipwrecks-yenikapi

Artamonoff: Bizans İstanbul'u İmgeleri, 1930-1947Artamonoff: Picturing Byzantine Istanbul, 1930-1947

26 Haziran - 6 Ekim 201326 June - 6 October 2013

Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi 

Küratör: Günder Varinlioğlu

Artamonoff: Bizans İstanbul’u İmgeleri, 1930-1947 sergisi, Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED), Dumbarton Oaks, Freer|Sackler ve Robert Kolej arasındaki işbirliğiyle hazırlandı. Sergi,1922-1947 yılları arasında İstanbul’da yaşamış, Rus asıllı amatör bir fotoğrafçı olan Nicholas V. Artamonoff’un merceğinden yansıyan fotoğraflarla, İstanbul’un  1935-1946 yılları arasındaki Bizans mimari mirasına odaklanıyor. Ayrıca 1930’lu yıllarda İstanbul’da farklı milletlerden arkeoloji çevrelerinin içinde bulunduğu kültür ortamına ve İstanbul gibi hızla değişen bir metropolde kentsel dokunun dönüşümüne dikkat çekiyor.

Artamonoff’un fotoğraflarında Bizans kalıntıları, sadece kentin konut ve ticaret bölgelerinin önemli mimarlık yapıtları olarak değil, aynı zamanda kent sakinlerinin gündelik hayatının ayrılmaz birer parçası olarak da işlenir. Bu nedenle, tarihi binaların ve kalıntıların nasıl kullanıldığı ve yeniden kullanıldığı, binaların geçirdiği dönüşüm ve kentsel doku, Artamonoff fotoğraflarında tekrarlanan temalardır. Bu sergide, kentin tarihiyle yakından ilgilenen bu kültürlü ama uzmanlık sahibi olmayan adamın perspektifinden İstanbul’daki Bizans mirasının nasıl algılandığı ön plana çıkarılıyor.

Koç University Research Center for Anatolian Civilizations

Curated by Günder Varinlioğlu

The exhibition “Artamonoff: Picturing Byzantine Istanbul, 1930–1947” is realized through a collaboration between Koç University’s Research Center for Anatolian Civilizations (RCAC), Dumbarton Oaks, the Freer|Sackler, and Robert College (RC). The exhibition focuses on the Byzantine architectural heritage of Istanbul in 1935-1945 through the lens of Nicholas V. Artamonoff, an amateur photographer of Russian origin, who lived in Istanbul between 1922-1947. A small selection of his photographs of human and urban landscapes, contextualize the Byzantine architectural remains in the modern living city of Istanbul.

Artamonoff’s photographs display Byzantine remains not only as architectural landmarks of residential and commercial neighborhoods, but also as integral elements in the daily life of the city’s residents. Thus, the use and reuse of historic buildings and remains and the transformation of the urban fabric appear as recurrent themes in his photography. This exhibition highlights the reception of the Byzantine heritage of Istanbul from the perspective of this learned man who had a deep interest in the history of the city.

Ayrıntılar: Details:
https://anamed.ku.edu.tr/tr/artamonoff-bizans-istanbulu-imgeleri-1930-1947 https://anamed.ku.edu.tr/en/artamonoff-picturing-byzantine-istanbul-1930-1947

Anaia'dan Arkeolojik İzlenimlerArchaeological Impressions From Anaia

26 Haziran - Aralık 201326 June - December 2013

Kadıkalesi Kazıları Işığında Bir Piskoposluk İkametgâhı ile Üretim ve Ortaçağ Ticaret Merkezi


Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi

Kuşadası'nın güney sahilindeki Kadıkalesi'nde 2001 yılından bu yana sürdürülen arkeolojik kazılar, kale içindeki görkemli bir kiliseyi ve onunla iç içe var olmuş ticarete ilişkin bir yaşamı gün yüzüne çıkardı. Sergide Anaia Piskoposluğu’nun mimari verilerine ilişkin arkeolojik bulgular ile hem ithal hem de yerli üretim eserlerden oluşan ve Orta Çağ ticaretinin bir yansıması gibi görünen zengin kazı buluntularını gösteren bir fotoğraf seçkisine yer veriliyor.

Sergideki ilk fotoğraflar kaledeki dini merkezi ortaya koyarken diğerleri Kadıkalesi'nin Orta Çağ'ın önemli bir üretim ve ticaret merkezi olduğunu gösteriyor. Söz konusu ticari üretimde camcılıktan kuyumculuğa kadar geniş veriler bulunsa da arkeolojik buluntular, Anaia liman kentinin bir çömlekçilik merkezi olduğunu söylüyor. Kadıkalesi'ndeki kemik obje üreticiliğine gelince, sayıları 10’u aşan kemik cep terazisi buluntularından birinin fotoğrafı, Anaialı tüccarlardan ve bu ticari üretimden geriye kalanı yansıtıyor.

Tüm bunların ötesinde sergi, İslam etkisi altında veya Bizans ve Latin beğenileriyle imal edilmiş, yerli ya da ithal kaplardan oluşan kazı buluntusu Bizans seramiklerini teşhir etmesi açısından oldukça önemli ve özgündür.


The diocese and medieval production and trade centre in the light of Kadıkalesi excavations

Koç University Research Center for Anatolian Civilizations

Archaeological excavations in Kadıkalesi, on south coast of Kuşadası, since 2001, unearth a glorious church in the castle, as well as an adjacent commercial life. The exhibition comprises archaeological finds on architectural data of Anaia episcopate, as well as a selection of photographs displaying the rich findings, seemingly the products of medieval trade, including both imported and home production artefacts.

The inaugural photographs in the exhibition manifest a religious centre in the castle; whereas others show Kadıkalesi was a notable medieval production and trade centre. The mentioned commercial production displays extensive data from glassworks to jewellery; nevertheless, archaeological finds hint that Anaia port was a pottery centre. As for bone objects manufactured in Kadıkalesi, photograph of one of more than ten pocket balances reveals the remnants of Anaian merchants and commercial production.

Beyond all, the present exhibition is important and genuine for it displays excavated Byzantine ceramics manufactured under Islamic influence or pursuant to Byzantine and Latin taste, including both local and imported vessels.