Üçüncü Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu Third International Sevgi Gönül Byzantine Studies Symposium

ProgramProgram24 Haziran 2013, Pazartesi24 June 2013, Monday

09:00 – 09:45 Açılış Konuşmaları 
Ömer M. Koç, Zeynep Mercangöz

I. Tüccarlar ve Pazar Yeri 
Tartışmacı: Athanasios Markopoulos

09:45 – 10:15 Paul Magdalino 
Konstantinopolis’te Tüccarlar

10:15 – 10:45 Michel Kaplan
On ila On İkinci Yüzyıllar Arasında Bizans’ta Keşişler ve Ticaret

10:45 – 11:15 Brigitte Pitarakis
Bizans’ta Pazar Yeri: Gündelik Yaşama ve Maddi Kültüre Açılan bir Pencere

11:15 – 11:30 Tartışma 
11:30 – 11:45 Ara

II. Konstantinopolis’in Dış Ticareti 
Tartışmacı: Alessandra Ricci

11:45 – 12:15 David Jacoby 
Akdeniz ile Karadeniz Arasında Bir Ara Durak Olarak Konstantinopolis, On İki ila On Beşinci Yüzyıllar

12:15 – 12:45 Aygül Ağır 
Bizans Başkentinde Müslüman Tacirler İçin Mimarlık: Mitaton

12:45 – 13:00 Tartışma 
13:00 – 14:30 Yemek

III. Konstantinopolis’in Limanları I 
Tartışmacı: Cemal Pulak

14:30 – 15:00 Rahmi Asal - Süleyman Eskalen
Marmaray Arkeolojik Kazıları Işığında Prosphorion Limanı

15:00 – 15:30 Ufuk Kocabaş
Dünyanın En Büyük Ortaçağ Gemi Batığı Koleksiyonu: Yenikapı Batıkları

15:30 – 15:45 Tartışma 
15:45 – 16:00 Ara

IV. Konstantinopolis’in Limanları II 
Tartışmacı: Oğuz Tekin

16:00 – 16:30 Zeynep S. Kızıltan - Mehmet Ali Polat
Yenikapı Batıkları ve Yükleri

16:30 – 17:00 Gülbahar Baran Çelik
Konstantinopolis Kuyumculuğu ve Theodosius Limanı Buluntuları

17:00 – 17:30 Vera Bulgurlu
Yenikapı’daki Theodosius Limanı Kazılarından Kurşun Bizans Mühürleri

17:30 – 17:45 Tartışma 

09:00 – 09:45 Opening Speech

Ömer M. Koç, Zeynep Mercangöz

I. Merchants and the Marketplace
Discussant: Athanasios Markopoulos

09:45 – 10:15 Paul Magdalino 
The Merchant of Constantinople

10:15 – 10:45 Michel Kaplan
Monks and Trade in Byzantium from the Tenth to the Twelfth Century

10:45 – 11:15 Brigitte Pitarakis
The Byzantine Marketplace: A Window onto Daily Life and Material Culture

11:15 – 11:30 Discussion
11:30 – 11:45 Break

II. Foreign Trade in Constantinople 
Discussant: Alessandra Ricci

11:45 – 12:15 David Jacoby 
Constantinople as Transit Station between the Mediterranean and the Black Sea, Twelfth to Fifteenth Centuries

12:15 – 12:45 Aygül Ağır 
Architecture for Muslim Merchants in the Byzantine Capital: Mitaton

12:45 – 13:00 Discussion
13:00 – 14:30 Lunch

III. The Harbors of Constantinople I 
Discussant: Cemal Pulak

14:30 – 15:00 Rahmi Asal - Süleyman Eskalen
The Prosphorion Harbor in the Light of the Marmaray Archaeological Excavations

15:00 – 15:30 Ufuk Kocabaş
The World’s Largest Collection of Medieval Shipwrecks: The Yenikapı Shipwrecks

15:30 – 15:45 Discussion
15:45 – 16:00 Break

IV. The Harbors of Constantinople II 
Discussant: Oğuz Tekin

16:00 – 16:30 Zeynep S. Kızıltan - Mehmet Ali Polat
The Yenikapı Shipwrecks and Their Cargoes

16:30 – 17:00 Gülbahar Baran Çelik
Constantinopolitan Jewelry and the Findings from the Harbor of Thedosius

17:00 – 17:30 Vera Bulgurlu
Byzantine Lead Seals from the Theodosian Harbor Excavations at Yenikapı

17:30 – 17:45 Discussion

25 Haziran 2013, Salı25 June 2013, Tuesday

V. Batı Anadolu ve Ege Denizinde Ticaret Ağları ve İletişim I
Tartışmacı: Sabine Ladstätter

09:15 – 09:45 Jean-Claude Cheynet
Yeni Kommerkiarios Mühürleri

09:45 – 10:15 Mehmet Kahyaoğlu
Bizans İmparatorluğunun Son Döneminde Portolan Haritaları ve Batı Anadolu Liman Kentleri

10:15 – 10:45 Yaman Dalanay
Bizans ve Bizans Sonrası Dönemlerde Batı Anadolu’da İletişim ve Ticaret: Ephesus Örneği

10:45 – 11:00 Tartışma 
11:00 – 11:15 Ara

VI. Batı Anadolu ve Ege Denizinde Ticaret Ağları ve İletişim II
Tartışmacı: Rahmi Ünal

11:15 – 11:45 Harun Özdaş
Türkiye’nin Ege Kıyılarında Keşfedilen Bazı Bizans Batıkları

11:45 – 12:15 Andreas Külzer 
Bizans Lydiası: İletişim Hatları ve Yerleşimler Üzerine Bazı Tespitler

12:15 – 12:45 Scott Redford
Kervansaraylar ve Ticaret

12:45 – 13:00 Tartışma 
13:00 – 14:30 Yemek

VII. İznik ve Trabzon Devletlerinde Ticaret 
Tartışmacı: Chris Lightfoot

14:30 – 15:00 Ece Turnator
Livistros Rhodamne Romansından Yola Çıkarak İznik Devletinde On Üçüncü Yüzyılda Ticaret 

15:00 – 15:30 Aslıhan Akışık Karakullukçu 
On Üç ila On Beşinci Yüzyıllar Arasında Trabzon İmparatorluğu: Ticaret ve Kültür

15:30 – 16:00 Murat Keçiş 
Trabzon İmparatoru III. Aleksios’un Khrisobulloslarına Göre Venediklilerin Trabzon Ticareti Hakkında Gözlemler

16:00 – 16:15 Tartışma 
16:15 – 16:30 Ara

VIII. Likya’nın Liman Kentleri 
Tartışmacı: Hansgerd Hellenkemper

16:30 – 17:00 Engin Akyürek
Andriake: Bizans Döneminde Myra’nın Limanı

17:00 – 17:30 Yelda Olcay Uçkan
Olympos'ta Ticaret

17:30 – 17:45 Tartışma 


V. Commercial Networks and Communications in Western Asia Minor and the Aegean Sea I
Discussant: Sabine Ladstätter

09:15 – 09:45 Jean-Claude Cheynet
New Seals of the Kommerkiarioi

09:45 – 10:15 Mehmet Kahyaoğlu
Portolan Charts and Harbor Towns in Western Asia Minor towards the End of the Byzantine Empire

10:15 – 10:45 Yaman Dalanay
Communications and Trade in Western Asia Minor during the Byzantine and Post-Byzantine Periods: The Case of Ephesus

10:45 – 11:00 Discussion
11:00 – 11:15 Break

VI. Commercial Networks and Communications in Western Asia Minor and the Aegean Sea II
Discussant: Rahmi Ünal

11:15 – 11:45 Harun Özdaş
Some Byzantine Shipwrecks Discovered on the Aegean Sea Coast of Turkey

11:45 – 12:15 Andreas Külzer 
Byzantine Lydia: Some Remarks on Communication Routes and Settlements

12:15 – 12:45 Scott Redford
Caravanserais and Commerce

12:45 – 13:00 Discussion
13:00 – 14:30 Lunch

VII. Trade in the States of Nicaea and Trebizond 
Discussant: Chris Lightfoot

14:30 – 15:00 Ece Turnator
Trade in the State of Nicaea Based on the Romance of Livistros Rhodamne (Thirteenth Century)

15:00 – 15:30 Aslıhan Akışık Karakullukçu 
The Empire of Trebizond (Thirteenth-Fifteenth Centuries): Commerce and Culture

15:30 – 16:00 Murat Keçiş 
Observations on the Trade of the Venetians with Trebizond, Based on the Chrysobulls of Alexios III, the Emperor of Trebizond

16:00 – 16:15 Discussion
16:15 – 16:30 Break

VIII. The Harbor Cities of Lycia 
Discussant: Hansgerd Hellenkemper

16:30 – 17:00 Engin Akyürek
Andriake: The Harbor of Myra in the Byzantine Period

17:00 – 17:30 Yelda Olcay Uçkan
Trade in Olympos

17:30 – 17:45 Discussion

26 Haziran 2013, Çarşamba26 June 2013, Wednesday

IX. Ticari Mallar I: Beslenme ve İlaç 
Tartışmacı: Henry Maguire

09:15 – 09:45 Johannes Koder
Konstantinopolis İçin Tuz Tedariği

09:45 – 10:15 Koray Durak
Bizans Tıbbında İthal İlaçlar: Ortaçağda Bizanslılar ile Müslümanlar Arasında Tıbbi Ürünlerin Ticareti

10:15 – 10:45 Dionysios Stathakopoulos 
Ticaret Alanı Olarak Tıp: Geç Ortaçağda Doğu Akdeniz’de Tüccar Olarak Doktorlar ve Emtia Olarak İlaçlar

10:45 – 11:00 Tartışma 
11:00 – 11:15 Ara

X. Ticari Mallar II: Köleler ve Kereste 
Tartışmacı: Melek Delilbaşı

11:15 – 11:45 Youval Rotman
Ortaçağda Uluslararası Köle Ticareti ve Bizans

11:45 – 12:15 Cécile Morrisson
Bizans’ta Kereste Ticareti: Veriler ve Yasal Düzenlemeler

12:15 – 12:30 Tartışma 
12:30 – 14:00 Yemek

XI. Ticari Mallar III: Seramik (1) 
Tartışmacı: Günder Varinlioğlu

14:00 – 14:30 Nergis Günsenin
Ganos Limanından Portus Theodosiacus’a

14:30 – 15:00 Joanita Vroom
Bizans İmparatorluğunda Dört Ticaret Merkezi: Butrint, Atina, Ephesus ve Tarsus'un İlk Defa Karşılaştırılması

15:00 – 15:15 Tartışma 
15:15 – 15:30 Ara 

XII. Ticari Mallar IV: Seramik (2)
Tartışmacı: Eunice Maguire

15:30 – 16:00 Lale Doğer - Harun Özdaş
Adrasan: Bir Bizans Batığından Seramik Buluntular

16:00 – 16:30 Véronique François
Bizans Seramiklerinin Dağılım Atlası: Bizans’ta Çömlek Ticaretine Yeni Bir Yaklaşım

16:30 – 16:45 Tartışma 

IX. Commodities I: Nutrition and Medicine
Discussant: Henry Maguire

09:15 – 09:45 Johannes Koder
Salt for Constantinople

09:45 – 10:15 Koray Durak
Imported Drugs in Byzantine Medicine: Commerce in Medicinal Items between Byzantines and Muslims in the Middle Ages

10:15 – 10:45 Dionysios Stathakopoulos 
Medicine as Business: Physicians as Merchants and Drugs as Commodities in the Late Medieval Eastern Mediterranean

10:45 – 11:00 Discussion
11:00 – 11:15 Break

X. Commodities II: Slaves and Wood 
Discussant: Melek Delilbaşı

11:15 – 11:45 Youval Rotman
Byzantium and the International Slave Trade in the High Middle Ages

11:45 – 12:15 Cécile Morrisson
Trading in Wood in Byzantium: Evidence and Regulations

12:15 – 12:30 Discussion
12:30 – 14:00 Lunch

XI. Commodities III: Ceramics (1)
Discussant: Günder Varinlioğlu

14:00 – 14:30 Nergis Günsenin
From the Harbor of Ganos to the Portus Theodosiacus

14:30 – 15:00 Joanita Vroom
Four Centers of Trade in the Byzantine Empire: A First Comparison of Butrint, Athens, Ephesus and Tarsus

15:00 – 15:15 Discussion
15:15 – 15:30 Break

XII. Commodities IV: Ceramics (2) 
Discussant: Eunice Maguire

15:30 – 16:00 Lale Doğer - Harun Özdaş
Adrasan: Ceramic Finds from a Byzantine Shipwreck

16:00 – 16:30 Véronique François
A Distribution Atlas of Byzantine Ceramics: A New Approach for Pottery Trade in Byzantium

16:30 – 16:45 Discussion

27 Haziran 2013, Perşembe27 June 2013, Thursday

XIII. Ticaretin Düzenlenmesi I 
Tartışmacı: Koray Durak

09:15 – 09:45 Peter Sarris
I. Iustinianus’tan II. Basileios’a Bizans Hukukunda Tüccarlar, Alım Satım ve Ticaret

09:45 – 10:15 Jean-Michel Carrié
Geç Antik Dönemden Onuncu Yüzyıla Kadar Bizans’ta Ticari Düzenleme Kalıplarındaki Değişiklikler: Resmi Süreklilik ve Kayda Değer Kesintiler

10:15 – 10:30 Tartışma 
10:30 – 10:45 Ara

XIV. Ticaretin Düzenlenmesi II 
Tartışmacı: Elizabeth A. Zachariadou

10:45 – 11:15 Kostis Smyrlis
On Bir ila On Dördüncü Yüzyıllar Arasında Bizans’ta Devlet Maliyesi ve Ticaretin Vergilendirilmesi ile Düzenlenmesi

11:15 – 11:45 Chris Entwistle
Bizans Ağırlıkları: Tipolojiler ve Dağılım

11:45 – 12:00 Tartışma 
12:00 – 12:15 Ara

12:15 – 13:15 Kapanış Paneli 
Nevra Necipoğlu - John Haldon - Michael McCormick 

XIII. Regulation of Trade I 
Discussant: Koray Durak

09:15 – 09:45 Peter Sarris
Merchants, Trade, and Commerce in Byzantine Law from Justinian I to Basil II

09:45 – 10:15 Jean-Michel Carrié
Changes in Patterns of Trade Regulations from Late Antiquity through the Byzantine Tenth Century: Formal Continuity and Substantial Discontinuity

10:15 – 10:30 Discussion
10:30 – 10:45 Break

XIV. Regulation of Trade II 
Discussant: Elizabeth A. Zachariadou

10:45 – 11:15 Kostis Smyrlis
The Taxation and Regulation of Trade and State Finances in Byzantium, Eleventh to Fourteenth Centuries

11:15 – 11:45 Chris Entwistle
Byzantine Weights: Typologies and Patterns of Distribution

11:45 – 12:00 Discussion
12:00 – 12:15 Break

12:15 – 13:15 Closing Panel
Nevra Necipoğlu - John Haldon - Michael McCormick