Üçüncü Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu Bildiri Kitabı Papers From the Third International Sevgi Gönül Byzantine Studies Symposium

Bizans'ta TicaretTrade in Byzantium

Yayınevi: ANAMED
Derleyen(ler): Paul Magdalino, Nevra Necipoğlu
Dil: Türkçe, İngilizce
Sayfa Sayısı: 548
Ölçü: 19.5x25 cm
Baskı: 1. baskı, Haziran 2016
ISBN: 978-605-9388-05-4

Bu kitap, Vehbi Koç Vakfı tarafından 24-27 Haziran 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilen 3. Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu’nda sunulan bildirilerden oluşmaktadır. 

Publisher: ANAMED
Editor(s): Paul Magdalino, Nevra Necipoğlu
Languages: Turkish, English
Pages: 548
Size: 19.5x25 cm
Edition: 1st edition, June 2016
ISBN: 978-605-9388-05-4

This volume contains the proceedings of the Third International Sevgi Gönül Byzantine Studies Symposium, which was held during 24-27 June 2013.

Bizans'ın Öteki İmparatorluğu: Trabzon Byzantium’s Other Empire: Trebizond

Sergi KataloğuExhibition Catalogue

Yayınevi: ANAMED
Yazar(lar): Antony Eastmond, Glenn Peers, Barbara Roggema, Ioanna Rapti, Annika Asp-Talwar, Pınar Üre, James Crow
Derleyen(ler): Antony Eastmond
Çeviren: Egemen Demircioğlu, Yiğit Adam
Dil: Türkçe
Sayfa Sayısı: 264
Ölçü: 16,5 x 24cm
Baskı: 1. baskı, Haziran 2016
ISBN: 978-605-9388-01-6


Londra Üniversitesi Courtauld Enstitüsü dekanı Prof. Dr. Antony Eastmond’ın editörlüğünü üstlendiği kitap, Bizans İmparatorluğu’nun gücünün azaldığı dönemde, başkent İstanbul ile siyaset, ticaret ve sanat alanlarında rekabet eden Trabzon’a ve döneminin en önemli yapılarından biri olan Trabzon Ayasofyası’na odaklanıyor.

Bizans’a aşinalığı ve Anadolu’ya yabancılığının eşsiz birlikteliğiyle bilim insanlarının ilgi odağında yer alan Trabzon, bir yandan 1204’ten 1461’e kadar Bizans mirasını gururla devralan Trabzon Rum İmparatorluğu’nun merkezindeyken, diğer taraftan da Türk ve Kafkas devletleriyle çevrili bir “Rum Emirliği” olarak dışındaydı. Sıra dışı mimarisi, eşsiz cephe kabartmaları ve olağan üstü duvar resimleriyle Trabzon Ayasofya’sına odaklanarak, şehrin tezatlarının kamusal alana yansıma şekillerini imparatorluk anıtları üzerinden gözler önüne seren kitap, Trabzon Ayasofyası’nın yanı sıra şehrin Bizans dönemi yapılarının 13. yüzyıldan günümüze kadar yolculuğunu mimarlık, sanat tarihi bakımından Trabzon’a özgü özellikleri ve konservasyon çalışmaları konularında belgeliyor.

Kitap, 1959-1963 yılları arasında David Talbot Rice tarafından yönetilen proje çerçevesinde kiliseyi restore eden David ve June Winfield’ın, Courtauld Sanat Enstitüsü Conway Kütüphanesi’nde bulunan fotoğraf ve çizim arşivine geniş yer veriyor. Talbot Rice’ın 1929, Gabriel Millet’nin 1893 ve Fyodor Uspenski’nin 1916-1917 tarihli fotoğraflarının da yer aldığı Bizans’ın Öteki İmparatorluğu: Trabzon, şehrin saraylarını, kiliselerini ve tapınaklarını çoğu ilk kez gün ışığına çıkan görseller ve Bizantologların detaylı incelemeleriyle kayda geçiriyor. Bu kayıtlar, kayıp bir imparatorluğa ve adı geçen bilim insanlarının son ziyaretlerinin ardından değişen Trabzon’a dair önemli ipuçları veriyor. Kitap, Mikhail Panaretos’un 14. yüzyıla ait vakayinamesinin Türkçe ilk tercümesini de içeriyor. Kitap, yabancı okurların da ulaşabilmesi için eşzamanlı olarak “Byzantium’s Other Empire: Trebizond” başlığı ile İngilizce olarak da yayımlandı.

Publisher: ANAMED
Author(s): Antony Eastmond, Glenn Peers, Barbara Roggema, Ioanna Rapti, Annika Asp-Talwar, Pınar Üre, James Crow
Editor(s): Antony Eastmond
Translated By: Egemen Demircioğlu, Yiğit Adam
Languages: English
Pages: 264
Size: 16,5 x 24 cm
Edition: 1st edition, June 2016
ISBN: 978-605-9388-00-9


Trebizond, that “long-anticipated city of the Komnenians with its soft and melodious name” to quote Jakob Fallmerayer, has long lured scholars, attracted by its unique combination of Byzantine familiarity and Anatolian foreignness. From 1204 to 1461 the city was at the heart of an empire that proudly proclaimed its inheritance of Byzantine power, but simultaneously stood apart from it; a ‘Greek Emirate’ surrounded by Turkish and Caucasian states.

Focusing on the church of Hagia Sophia in Trebizond, with its unusual architecture, unique sculptural decoration and extraordinary wall paintings, Byzantium's Other Empire: Trebizond reveals the ways in which these tensions were expressed in public in the monuments of the empire. It draws extensively on the photograph and drawing archives of David and June Winfield, held in the Conway Library at the Courtauld Institute of Art. The Winfields restored the church from 1959-1963, in a Project masterminded by David Talbot Rice, and the book also includes Talbot Rice’s photographs from 1929, as well as those of other early scholars who visited Trabzon, notably Gabriel Millet in 1893 and Fyodor Uspenskii in 1916-1917 are presented. These scholars recorded the city, its palaces, churches and monasteries. They provide glimpses of a lost empire and of the city of Trebizond which has been transformed in the decades since their visits. This volume also includes the first published translation into English of the fourteenth-century chronicle of Michael Panaretos.

https://anamed.ku.edu.tr/tr/bizansin-oteki-imparatorlugu-trabzon https://anamed.ku.edu.tr/en/byzantiums-other-empire-trebizond