İLETİŞİMCONTACT

Deniz Yasemin Önen
Sempozyum Koordinatörü
donen@ku.edu.tr

Adres: Koç Üniversitesi Semahat-Nusret Arsel Bilim ve Teknoloji Binası, No:102, Rumelifeneri Yolu, 34450 Sarıyer-İstanbul
Tel: +90 212-338 2789
E-posta: sgsyposium@ku.edu.tr
Deniz Yasemin Önen
Symposium Coordinator
donen@ku.edu.tr

Address: Koç Üniversitesi Semahat-Nusret Arsel Bilim ve Teknoloji Binası, No:102, Rumelifeneri Yolu, 34450 Sarıyer-İstanbul
Phone: +90 212-338 2789
E-mail: sgsyposium@ku.edu.tr