Artamonoff: Picturing Byzantine Istanbul, 1930-1947

26 Haziran - 6 Ekim 2013

Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi 

Küratör Günder Varinlioğlu

“Artamonoff: Bizans İstanbul’u İmgeleri, 1930-1947” sergisi, Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (AnaMed), Dumbarton Oaks, Freer|Sackler ve Robert Kolej arasındaki işbirliğinde hazırlandı. Sergide, Rus asıllı amatör bir fotoğrafçı olan ve 1922-1947 yılları arasında İstanbul’da yaşayan Nicholas V. Artamonoff’un 1935-1946 yılları arasında İstanbul’daki Bizans mimarlığı mirasını görüntülediği fotoğrafları sunuluyor. Sergi, 1930’lu yıllarda İstanbul’da farklı milletlerden arkeoloji çevrelerinin içinde bulunduğu kültür ortamına ve İstanbul gibi hızla değişen bir metropolde kentsel dokunun dönüşümüne dikkat çekiyor.

Artamonoff’un fotoğraflarında Bizans kalıntıları sadece kentin konut ve ticaret bölgelerinin önemli mimarlık yapıtları olarak değil, aynı zamanda kent sakinlerinin gündelik hayatlarının ayrılmaz parçaları olarak da işlenir. Bu nedenle, tarihi binaların ve kalıntıların nasıl kullanıldığı ve yeniden kullanıldığı, binaların geçirdiği dönüşüm ve kentsel doku, Artamonoff fotoğraflarında tekrarlanan temalardır. Bu sergide, kentin tarihiyle yakından ilgilenen bu kültürlü, ama uzmanlık sahibi olmayan adamın perspektifinden İstanbul’daki Bizans mirasının nasıl algılandığı ön plana çıkarılıyor.
 

Valens (Bozdoğan) Kemeri ve kemer hattının gözden kaybolduğu noktada yükselen Fatih Camii, Mart 1936.
Nicholas V. Artamonoff, Image Collections and Fieldwork Archives Dumbarton Oaks Research Library and Collection’ın izniyle

Ayios İoannes Studios Kilisesi, mermer zemin kaplamaları, Nisan 1935.
Nicholas V. Artamonoff, Image Collections and Fieldwork Archives Dumbarton Oaks Research Library and Collection’ın izniyle

 

         GABAM