PROGRAMPROGRAM(Taslak)

(Draft)

22 Haziran 2023, Perşembe22 June 2023, Thursday

09:30 - 09:45 Açılış Konuşması: Yakın Geçmişte Kaybettiğimiz Bizantologlara Saygı
Ömer M. Koç
, Onursal başkan
Engin Akyürek, GABAM Direktörü

09:45 - 10:15 Sempozyum Sunuşu: Nevra Necipoğlu

1. Oturum: Küresel Perspektiften Türkiye’deki Bizans Çalışmaları

Tartışmacı: John Haldon

10:15 - 10:40 Leslie Brubaker, xxx

10:40 - 11:05 Buket Kitapçı Bayrı, Dünyada Bizans Çalışmaları ve Türkiye’deki Bizans Çalışmalarına Etkisi

11:05 - 11:30 Tartışma

11:30 - 11:50 Ara

2. Oturum: Türk Üniversitelerinde: Öncülerden Günümüze

Tartışmacı: Ayla Ödekan

11:50 - 12:15 Alessandra Ricci, xxx

12:15 - 12:40 Şebnem Dönbekci, Keşfedilmemiş Sulara Yelken Açmak: Bizans Araştırmalarında Öncü Türkler

12:40 - 13:05 Şahin Kılıç, Türk Üniversitelerinde Bizans Çalışmaları

13:05 - 13:30 Tartışma

13:30 - 14:55 Öğle Yemeği

3. Oturum: Yabancı Enstitülerin Katkısı

Tartışmacı: Holger Klein

14:55 - 15:20 Pınar Üre, Rusya İmparatorluğu’nda Bizans Çalışmalarının Kurumsallaşması ve Rusya ile Osmanlı İmparatorluğu Arasındaki Akademik Hareketlilik

15:20 - 15:45 Philipp Niewöhner, İstanbul Alman Arkeoloji Enstitüsü ve Bizans Arkeolojisi: Laiklik, Profesyonellik ve Rastlantı

15:45 - 16:10 Brian Rose ve Robert Ousterhout, Türkiye’deki Bizans Çalışmalarına Amerikalıların Katkısı

16:10 - 16:35 Tolga Uyar, Bizans Sanatında Yeni Bir “Fransız Eyaleti”: Türkiye Cumhuriyeti’nde Kapadokya’nın Keşfi

16:35 - 17:00 Tartışma

09:30 - 09:45 Welcome speech: A Tribute to Recently Deceased Turkish Byzantinists
Ömer M. Koç, Honorary President
Engin Akyürek, GABAM Director

09:45 - 10:15 Keynote Speaker: Nevra Necipoğlu

1. Session: Byzantine Studies in Turkey from a Global Perspective

Moderator: John Haldon

10:15 - 10:40 Leslie Brubaker, xxx

10:40 - 11:05 Buket Kitapçı Bayrı, Byzantine Studies Around the World and its Impact on Byzantine Studies in Turkey

11:05 - 11:30 Questions & Answers

11:30 - 11:50 Coffee Break

2. Session: Turkish Universities From Pioneers to the Present 

Moderator: Ayla Ödekan

11:50 - 12:15 Alessandra Ricci, xxx

12:15 - 12:40 Şebnem Dönbekci, Sailing in Uncharted Waters: Pioneering Turkish Scholars of Byzantine Studies

12:40 - 13:05 Şahin Kılıç, Byzantine Studies at Turkish Universities

13:05 - 13:30 Questions & Answers

13:30 - 14:55 LUNCH BREAK

3. Session: Contribution of Foreign Institutes

Moderator: Holger Klein

14:55 - 15:20 Pınar Üre, The Institutionalization of Byzantine Studies in the Russian Empire and Scholarly Mobility between Russia and the Ottoman Empire

15:20 - 15:45 Philipp Niewöhner, The German Archaeological Institute in Istanbul and the History  of Byzantine Archaeology. Secularism, Professionalism, and Coincidence

15:45 - 16:10 Brian Rose and Robert Ousterhout, The American Contribution to Byzantine Studies in Turkey

16:10 - 16:35 Tolga Uyar, A New “French Province” of Byzantine Art: Exploration of Cappadocia in the Turkish Republic

16:35 - 17:00 Questions and Answers

23 Haziran 2023, Cuma23 June 2023, Friday

4. Oturum: Kurumsallaşma

Tartışmacı: Gülru Tanman

09:30 - 09:55 Nevra Necipoğlu, Türkiye’de Bizans Çalışmalarının Kurumsallaşması

09:55 - 10:20 Sedef Çokay Kepçe, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antalya Bölgesi Arkeolojik Araştırmalar Merkezi (ABAAM)

10:20 - 10:45 Hülya Bilgi, Özel Müze Koleksiyonlarının Bizans Çalışmalarındaki Yeri ve Önemi

10:45 - 11:10 Tartışma

11:00 - 11:20 Ara

5. Oturum: Bizans Kültür Mirası: Gelecek İçin Korumak ve Onarmak   

Tartışmacı: Zeynep Ahunbay

11:20 - 11:45 Ufuk Serin, Türkiye’de Bizans Kültür Mirası: Koruma Alanında İdeolojik ve Pragmatik Güçlükler

11:45 - 12:10 Umut Almaç, xxx

12:10 - 12:35 Mine Esmer, Cumhuriyetin Yüzüncü Yılında Kentsel Kültürel Peyzaj İçinde Şehrin Bizans Anıtları: Onarım, Yeniden Keşif ve Gelecek Beklentileri

12:35 - 13:00 Tartışma

13:00 - 14:30 Öğle Yemeği

6. Oturum: Bizans’ı Kamuya Görünür Kılmak

  Tartışmacı: Buket Kitapçı Bayrı

  14:30 - 14:55 Koray Durak, Erken Cumhuriyet Dönemi’nde Halkevleri Dergilerinde Bizans’ın Yeri

  14:55 - 15:20 Berke Çetinkaya ve Ferhat S. Kurtoğlu, Türkiye’de Akademik ve Popüler Dergi Makalelerinde ve Çeviri Eserlerde Bizans (1923 - 2023)

  15:20 - 15:45 Brigitte Pitarakis, İstanbul’daki Sanat Sergilerinde Bizans’ın Temsili: Araştırmacılar, Devlet Politikası ve Özel Girişimler (1930’lardan 2020’lere)

  15:45 - 16:10 Tartışma

  16:10 - 16:30 Ara

  7. Oturum: Bizans Kültür Mirasının Dijitalleştirilmesi   

   Tartışmacı: Tolga Uyar

   16:30 - 16:55 Nurdan Atalan Çayırezmez, Türkiye’de Dijital Kültürel Miras ve Bilgi Yönetimi

   16:55 - 17:20 Ayça Tiryaki Türkmenoğlu, Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri (TAY) Projesi: İnternetteki İlk Dijital Envanter

   17:20 - 17:45 Merve Özkılıç, “İstanbul Surları” ve GABAM’ın Diğer Dijital Projeleri

   17:45 - 18:10 Tartışma

   4. Session: Institutionalization

   Moderator: Gülru Tanman

   09:30 - 09:55 Nevra Necipoğlu, The Institutionalization of Byzantine Studies in Turkey

    09:55 - 10:20 Sedef Çokay Kepçe, Istanbul University Faculty of Letters Antalya Region    Archaeological Research Center (ABAAM)

   10:20 - 10:45 Hülya Bilgi, Contribution of Private Museums in Byzantine Studies

   10:45 - 11:10 Questions & Answers

   11:00 - 11:20 Coffee Break

   5. Session: Byzantine Cultural Heritage: Preserving and Restoring for the Future   

   Moderator: Zeynep Ahunbay

   11:20 - 11:45 Ufuk Serin, Byzantine Cultural Heritage in Turkey: Ideological and Pragmatic Challenges in Conservation

   11:45 - 12:10 Umut Almaç, xxx

   12:10 - 12:35 Mine Esmer, Byzantine Monuments of the City Within the Urban Cultural Landscapes at the Centennial of the Republic: Repair, Re - Discovery, and Future Prospects

   12:35 - 13:00 Questions & Answers

   13:00 - 14:30 LUNCH BREAK

   6. Session: Making Byzantium Visible to the General Public

   Moderator: Buket Kitapçı Bayrı

   14:30 - 14:55 Koray Durak, The place of Byzantium in the Magazines of the People's  Houses (Halkevleri) in Early Republican Turkey

   14:55 - 15:20 Berke Çetinkaya and Ferhat S. Kurtoğlu, Journal and Magazine Articles, and Translated Works on Byzantium in Turkey (1923 - 2023)

   15:20 - 15:45 Brigitte Pitarakis, Representing Byzantium in Art Exhibitions in Istanbul:    Scholars, State Policy, and Private Initiatives (1930s–2020s)

   15:45 - 16:10 Questions & Answers

   16:10 - 16:30 Coffee Break

   7. Session: Digitalization of Byzantine Heritage  

   Moderator: Tolga Uyar

   16:30 - 16:55 Nurdan Atalan Çayırezmez, Information Management and Digital Cultural Heritage in Türkiye

   16:55 - 17:20 Ayça Tiryaki Türkmenoğlu, The Archaeological Settlements of Turkey (TAY) Project: The First Digital Inventory on the Web

   17:20 - 17:45 Merve Özkılıç, The “Istanbul City Walls” and Other Digital Projects by GABAM

   17:45 - 18:10 Questions & Answers

   24 Haziran 2023, Cumartesi24 June 2023, Saturday

   8. Oturum:  Bizans Arkeolojisine Genel Bakış

   Tartışmacı: Murat Keçiş

   09:30 - 09:55 Turgut Saner, Türkiye’de Bizans Arkeolojisi

   09:55 - 10:20 Rahmi Asal, xxx

   10:20 - 10:45 Mustafa H. Sayar, Arkeolojik Buluntuların Tarihi Kaynakların Yorumlanmasına Katkıları

   10:45 - 11:10 Tartışma

   11:10 - 11:30 Ara

   9. Oturum: Bizans’ı Kazmak: Yerleşimler, Yapılar, Sualtı Alanları

   Tartışmacı: Ivana Jevtic

   11:30 - 11:55 Zeynep Mercangöz, Kuşadası, Kadıkalesi/Anaia Kazıları: Önemli Bizans Dini Bulguları

   11:55 - 12:20 Engin Akyürek, Orta Çağ Myra’sında Ne Oldu? Alakent Kilisesi Kazılarından İpuçları

   12:20 - 12:45 Michael R. Jones, Türk Sularında Bizans: Türkiye’de Bizans Denizciliğinin Arkeolojik Araştırması (1961 - 2023)

   12:45 - 13:10 Tartışma

   13:10 - 14:40 Öğle Yemeği

   10. Oturum: Bizans Şehirciliğini Anlamak: Kentlerin Kazıları

    Tartışmacı: Natalia Poulou

    14:40 - 15:05 Inge Uytterhoeven, “Bizans Dönemi’nin Sanatsız Evlerini Bulunca Hayal Kırıklığına Uğradık” Batı Anadolu’da Geç Antik Çağ ve Bizans Konutları Çalışmalarının Gelişimi

    15:05 - 15:30 Zeliha Demiral Gökalp, Orta Çağ’da Bir Eyalet Merkezi: Amorium

    15:30 - 15:55 Yelda Olcay Uçkan ve Gökçen Öztaşkın, Olympos Kazıları

    15:55 - 16:20 Tartışma

    16:20 - 16:35 Ara

    16:35 - 17:20 Panel: Genç Bizantologların Gözünden Türkiye’de Bizans Çalışmaları

    Tartışmacı: Kutlu Akalın

    Panelistler:

    Zeynep Olgun, Bizans Geçmişi İçin Bir Gelecek: Türkiye’deki Bizans Çalışmalarına Dair Bir Lisansüstü Öğrencisinin Kişisel İçgörüleri

    Umut Var, Benzer Adımlar, Farklı Etkiler: Bir Lisansüstü Öğrencisinin Gözünden Türkiye ve Avustralya’daki Bizans Çalışmalarının Karşılaştırması

    Pırıl Us MacLennan, Bizans Çalışmalarından Alınan ve Alınacak Dersler: İnterdisipliner Bir Lisansüstü Öğrencisinin Deneyimleri

    17:20 - 17:50  Kapanış Değerlendirmesi: John Haldon

    8. Session: An Overview of Byzantine Archaeology

    Moderator: Murat Keçiş

    09:30 - 09:55 Turgut Saner, Byzantine Archaeologies in Turkey.

    09:55 - 10:20 Rahmi Asal, xxx

    10:20 - 10:45 Mustafa H. Sayar, The Contribution of Archaeological Finds to the Interpretation of the Historical Sources

    10:45 - 11:10 Questions & Answers

    11:10 - 11:30 Coffee Break

    9. Session: Excavating Byzantium: Settlements, Buildings, Underwater Sites

    Moderator: Ivana Jevtic

    11:30 - 11:55 Zeynep Mercangöz, Kuşadası, Kadıkalesi /Anaia Excavations: The Notable Byzantine Religious Findings

    11:55 - 12:20 Engin Akyürek, What Happened in the Medieval Myra? Clues from the Alakent Church Excavation

    12:20 - 12:45  Michael R. Jones, Byzantium in Turkish Waters: The Archaeological Study of Byzantine Seafaring in Turkey (1961 - 2023)

    12:45 - 13:10 Questions & Answers

    13:10 - 14:40 LUNCH BREAK

    3.  Session: Understanding Byzantine Urbanism: Excavating the Cities  

    Moderator: Natalia Poulou

    14:40 - 15:05 Inge Uytterhoeven, "We Were Disappointed to Find Inartistic Houses from the    Byzantine Period." The Development of Late Antique and Byzantine Housing    Studies in Western Anatolia.

    15:05 - 15:30 Zeliha Demiral Gökalp, A Provincial Center in the Middle Ages: Amorium.

    15:30 - 15:55 Yelda Olcay Uçkan and Gökçen Öztaşkın, Olympos Excavations

    15:55 - 16:20 Questions & Answers

    16:20 - 16:35 Coffee Break

    16:35 - 17:20 Panel: Byzantine Studies in Turkey Through the Eyes of Early Career Byzantinists

    Moderator:  Kutlu Akalın

    Panelists:     

    Zeynep Olgun, A Future for the Byzantine Past: A Personal Insight into Byzantine Studies in Turkey by a Graduate Student.

    Umut Var, Similar Steps, Different Effects: A Comparison of Byzantine Studies in Turkey and Australia Through the Eyes of a Graduate Student

    Pırıl Us MacLennan, Lessons Learned and Still to Learn in Byzantine Studies: Experiences of an Interdisciplinary Graduate Student

    17:20 - 17:50  Closing Remarks: John Haldon