Papers From the Fifth International Sevgi Gönül Byzantine Studies SymposiumBeşinci Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu Bildiri Kitabı

Space and Communities in Byzantine AnatoliaBizans Anadolusu’nda Mekân ve Topluluklar

Publisher: GABAM
Editor(s): Nikos D. Kontogiannis, Tolga B. Uyar
Languages: English
Pages: 576
Size: 19.5x25 cm
Edition: 1st edition, November 2021
ISBN: 978-605-7685-75-9 

This volume contains the proceedings of the Fifth International Sevgi Gönül Byzantine Studies Symposium, which was held during 24-26 June 2019. 

Yayınlayan: GABAM
Derleyen(ler): Nikos D. Kontogiannis, Tolga B. Uyar
Dil: İngilizce
Sayfa Sayısı: 576
Ölçü: 19.5x25 cm
Baskı: 1. baskı, Kasım 2021
ISBN: 978-605-7685-75-9 

Bu kitap, Vehbi Koç Vakfı tarafından 24-26 Haziran 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen 5. Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu’nda sunulan bildirilerden oluşmaktadır.  

Papers From the Fourth International Sevgi Gönül Byzantine Studies SymposiumDördüncü Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu Bildiri Kitabı

Identity and the other in ByzantiumBizansta Kimlik ve Öteki

Publisher: GABAM
Editor(s): Koray Durak, Ivana Jevtić
Languages: English
Pages: 372
Size: 19.5x25 cm
Edition: 1st edition, June 2019
ISBN: 978-605-2116-96-8

This volume contains the proceedings of the Fourth International Sevgi Gönül Byzantine Studies Symposium, which was held during 23-25 June 2016.

Yayınlayan: GABAM
Derleyen(ler): Koray Durak, Ivana Jevtić
Dil: İngilizce
Sayfa Sayısı: 372
Ölçü: 19.5x25 cm
Baskı: 1. baskı, Haziran 2019
ISBN: 978-605-2116-96-8

Bu kitap, Vehbi Koç Vakfı tarafından 23-25 Haziran 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilen 4. Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu’nda sunulan bildirilerden oluşmaktadır. 

Papers From the Third International Sevgi Gönül Byzantine Studies SymposiumÜçüncü Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu Bildiri Kitabı

Trade in ByzantiumBizans'ta Ticaret

Publisher: ANAMED
Editor(s): Paul Magdalino, Nevra Necipoğlu
Languages: Turkish, English
Pages: 548
Size: 19.5x25 cm
Edition: 1st edition, June 2016
ISBN: 978-605-9388-05-4

This volume contains the proceedings of the Third International Sevgi Gönül Byzantine Studies Symposium, which was held during 24-27 June 2013.

Yayınevi: ANAMED
Derleyen(ler): Paul Magdalino, Nevra Necipoğlu
Dil: Türkçe, İngilizce
Sayfa Sayısı: 548
Ölçü: 19.5x25 cm
Baskı: 1. baskı, Haziran 2016
ISBN: 978-605-9388-05-4

Bu kitap, Vehbi Koç Vakfı tarafından 24-27 Haziran 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilen 3. Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu’nda sunulan bildirilerden oluşmaktadır. 

Papers From The Second International Sevgi Gönül Symposium İkinci Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu Bildiri Kitabı

The Byzantine Court: Source of Power and CultureBizans Sarayı: İktidar ve Kültür Kaynağı

Publisher: KU Press
Editor(s): Ayla Ödekan, Engin Akyürek, Nevra Necipoğlu
Languages: Turkish, English
Pages: 244
Size: 19.5x25 cm
Edition: 1st edition, 2013
ISBN: 978-605-9388-03-0

This volume contains the proceedings of the Second International Sevgi Gönül Byzantine Studies Symposium, which was held during 21-23 June 2010.

Yayınevi: KU Yayınevi
Derleyen(ler): Ayla Ödekan, Engin Akyürek, Nevra Necipoğlu
Dil: Türkçe, İngilizce
Sayfa Sayısı: 244
Ölçü: 19.5x25 cm
Baskı: 1. baskı, 2013
ISBN: 978-605-9388-03-0

Bu kitap, Vehbi Koç Vakfı tarafından 21-23 Haziran 2010 tarihleri arasında gerçekleştirilen 2. Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu’nda sunulan bildirilerden oluşmaktadır. 

Papers From The First International Sevgi Gönül SymposiumBirinci Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu Bildiri Kitabı

Change in the Byzantine World in the Twelfth and Thirteenth CenturiesOn İkinci ve On Üçüncü Yüzyıllarda Bizans Dünyasında Değişim

Publisher: ANAMED
Editor(s): Ayla Ödekan, Engin Akyürek, Nevra Necipoğlu
Translated By:
 İnci Türkoğlu
Languages: Turkish, English
Pages: 648
Size: 19.5x25 cm
Edition: 1st edition, 2016
ISBN: 978-605-9388-02-3

This volume contains the proceedings of the First International Sevgi Gönül Byzantine Studies Symposium, which was held at the Istanbul Archaeological Museums during 25-28 June 2007.

Yayınevi: ANAMED
Derleyen(ler): Ayla Ödekan, Engin Akyürek, Nevra Necipoğlu
Çeviren: İnci Türkoğlu
Dil: Türkçe, İngilizce
Sayfa Sayısı: 648
Ölçü: 19.5x25 cm
Baskı: 1. baskı, 2016
ISBN: 978-605-9388-02-3

Bu kitap, Vehbi Koç Vakfı tarafından 25-28 Haziran 2007 tarihleri arasında İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nde gerçekleştirilen 1. Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu’nda sunulan bildirilerden oluşmaktadır. 

Byzantium’s Other Empire: TrebizondBizans'ın Öteki İmparatorluğu: Trabzon

Exhibition CatalogueSergi Kataloğu

Publisher: ANAMED
Author(s): Antony Eastmond, Glenn Peers, Barbara Roggema, Ioanna Rapti, Annika Asp-Talwar, Pınar Üre, James Crow
Editor(s): Antony Eastmond
Translated By: Egemen Demircioğlu, Yiğit Adam
Languages: English
Pages: 264
Size: 16,5 x 24 cm
Edition: 1st edition, June 2016
ISBN: 978-605-9388-00-9


Trebizond, that “long-anticipated city of the Komnenians with its soft and melodious name” to quote Jakob Fallmerayer, has long lured scholars, attracted by its unique combination of Byzantine familiarity and Anatolian foreignness. From 1204 to 1461 the city was at the heart of an empire that proudly proclaimed its inheritance of Byzantine power, but simultaneously stood apart from it; a ‘Greek Emirate’ surrounded by Turkish and Caucasian states.

Focusing on the church of Hagia Sophia in Trebizond, with its unusual architecture, unique sculptural decoration and extraordinary wall paintings, Byzantium's Other Empire: Trebizond reveals the ways in which these tensions were expressed in public in the monuments of the empire. It draws extensively on the photograph and drawing archives of David and June Winfield, held in the Conway Library at the Courtauld Institute of Art. The Winfields restored the church from 1959-1963, in a Project masterminded by David Talbot Rice, and the book also includes Talbot Rice’s photographs from 1929, as well as those of other early scholars who visited Trabzon, notably Gabriel Millet in 1893 and Fyodor Uspenskii in 1916-1917 are presented. These scholars recorded the city, its palaces, churches and monasteries. They provide glimpses of a lost empire and of the city of Trebizond which has been transformed in the decades since their visits. This volume also includes the first published translation into English of the fourteenth-century chronicle of Michael Panaretos.

Yayınevi: ANAMED
Yazar(lar): Antony Eastmond, Glenn Peers, Barbara Roggema, Ioanna Rapti, Annika Asp-Talwar, Pınar Üre, James Crow
Derleyen(ler): Antony Eastmond
Çeviren: Egemen Demircioğlu, Yiğit Adam
Dil: Türkçe
Sayfa Sayısı: 264
Ölçü: 16,5 x 24cm
Baskı: 1. baskı, Haziran 2016
ISBN: 978-605-9388-01-6


Londra Üniversitesi Courtauld Enstitüsü dekanı Prof. Dr. Antony Eastmond’ın editörlüğünü üstlendiği kitap, Bizans İmparatorluğu’nun gücünün azaldığı dönemde, başkent İstanbul ile siyaset, ticaret ve sanat alanlarında rekabet eden Trabzon’a ve döneminin en önemli yapılarından biri olan Trabzon Ayasofyası’na odaklanıyor.

Bizans’a aşinalığı ve Anadolu’ya yabancılığının eşsiz birlikteliğiyle bilim insanlarının ilgi odağında yer alan Trabzon, bir yandan 1204’ten 1461’e kadar Bizans mirasını gururla devralan Trabzon Rum İmparatorluğu’nun merkezindeyken, diğer taraftan da Türk ve Kafkas devletleriyle çevrili bir “Rum Emirliği” olarak dışındaydı. Sıra dışı mimarisi, eşsiz cephe kabartmaları ve olağan üstü duvar resimleriyle Trabzon Ayasofya’sına odaklanarak, şehrin tezatlarının kamusal alana yansıma şekillerini imparatorluk anıtları üzerinden gözler önüne seren kitap, Trabzon Ayasofyası’nın yanı sıra şehrin Bizans dönemi yapılarının 13. yüzyıldan günümüze kadar yolculuğunu mimarlık, sanat tarihi bakımından Trabzon’a özgü özellikleri ve konservasyon çalışmaları konularında belgeliyor.

Kitap, 1959-1963 yılları arasında David Talbot Rice tarafından yönetilen proje çerçevesinde kiliseyi restore eden David ve June Winfield’ın, Courtauld Sanat Enstitüsü Conway Kütüphanesi’nde bulunan fotoğraf ve çizim arşivine geniş yer veriyor. Talbot Rice’ın 1929, Gabriel Millet’nin 1893 ve Fyodor Uspenski’nin 1916-1917 tarihli fotoğraflarının da yer aldığı Bizans’ın Öteki İmparatorluğu: Trabzon, şehrin saraylarını, kiliselerini ve tapınaklarını çoğu ilk kez gün ışığına çıkan görseller ve Bizantologların detaylı incelemeleriyle kayda geçiriyor. Bu kayıtlar, kayıp bir imparatorluğa ve adı geçen bilim insanlarının son ziyaretlerinin ardından değişen Trabzon’a dair önemli ipuçları veriyor. Kitap, Mikhail Panaretos’un 14. yüzyıla ait vakayinamesinin Türkçe ilk tercümesini de içeriyor. Kitap, yabancı okurların da ulaşabilmesi için eşzamanlı olarak “Byzantium’s Other Empire: Trebizond” başlığı ile İngilizce olarak da yayımlandı.

https://anamed.ku.edu.tr/tr/bizansin-oteki-imparatorlugu-trabzon https://anamed.ku.edu.tr/en/byzantiums-other-empire-trebizond

Stories from The Hidden Harbor: Shipwrecks of YenikapıSaklı Limandan Hikayeler: Yenikapı’nın Batıkları

Exhibition CatalogueSergi Kataloğu

Publisher: Koc University Press
Editor(s): 
Zeynep KızıltanGülbahar Baran Çelik,
Translated By: Nina Ergin
Languages: English
Pages: 219
Size: 24 x 29 cm.
Edition: 1. Print, June 2013
ISBN: 978-975-1736-70-3


In 2004, the İstanbul Archaeological Museums started large-scale salvage excavations at Yenikapı within the scope of Marmaray-Metro projects. For the first time in İstanbul,s history, archaeological excavations were conducted at one of its Byzantine harbors. When the excavations started, it was not known what this ancient harbor at the mouth of the Lykos (Bayrampaşa) River would yield. At first, Ottoman remains were encountered in the excavation area, which covers over 58,000 square meters. Then, one of Constantinople,s most important, and the world,s best known harbors, the Theodosian Harbor, was reached only 1 meter below sea level.

During the ongoing excavations, countless small finds and works of architecture were unearthed. In addition to wood and rope fragments, an unexpected find, a shipwreck, was found in 2005. As the excavation area expanded, a total of 37 ships dating between the 5th and 11th centuries were brought to light. Among the finds are very well preserved small and large merchantmen, as well as galleys from the Middle and Late Byzantine periods, which have been found for the first time. The Yenikapı wrecks constitute the largest collection of shipwrecks ever found together.

Another surprise was waiting for the archaeologists 6,3 meters below sea level: İstanbul’s oldest settlement. This Neolithic settlement dates back 8000 years and changes the writing of Istanbul’s history. The footprints of İstanbulites who lived there thousands of years ago were found a few meters below.

As the excavations go on uninterrupted, we have now acquired much new information about the city. This exhibition has been prepared in light of the finds from Yenikapı and their scientific study. It presents a section of the city from its first inhabitants to the present, and allows a multidimensional view of trade, seafaring, shipbuilding technology, and everyday life in Constantinople through four wrecks that were found together with their cargo.

A publication by the Istanbul Archaeological Museums, Koç Foundation, Koç University Research Center for Anatolian Civilizations and Koç University Press.

Yayıncı: Koç Üniversitesi Yayınları
Derleyen(ler): 
Zeynep KızıltanGülbahar Baran Çelik,
Çeviren: Barış CezarEmrah Güler,
Dil: Türkçe
Sayfa Sayısı: 219
Ölçü: 24 x 29 cm.
Baskı: 1. Baskı, Haziran 2013
ISBN: 978-975-1736-68-0


2004 yılında İstanbul Arkeoloji Müzeleri, kentin en önemli ulaşım projelerinden biri olan Marmaray –Metro projeleri kapsamında Yenikapı’da büyük bir kurtarma kazısına başladı. İstanbul’un tarihinde ilk kez Bizans limanlarından birinde arkeolojik kazılar yapılıyordu. Kazılar başladığında kentin içine doğru uzanan Lykos (Bayrampaşa) Deresi’nin ağzına kurulmuş bu antik limanın bizlere neler sunacağı bilinmiyordu. Toplam 58.000 m2’nin üzerindeki kazı alanında ilk olarak Osmanlı izlerine rastlandı. Ardından günümüz deniz seviyesinden sadece 1 metre aşağıda Konstantinopolis’in en önemli ve antik dünyanın bilinen en büyük limanlarından birine, Theodosius Limanı’na ulaşıldı.

Halen devam eden kazılarda kent yaşamına dair ipuçları sunan sayısız küçük buluntu ve mimari eser ortaya çıktı. Ayrıca ahşap ve halat parçalarına, 2005 yılında da beklenmedik bir buluntuya, bir gemi batığına rastlandı. Araştırma alanı genişletilirken 5. ve 11. yüzyıllar arasına tarihlenen toplam 37 gemi gün ışığına çıkarıldı. Buluntular arasında çok iyi korunmuş büyük ve küçük ticari gemiler ile bugüne kadar ilk kez rastlanan Orta ve Geç Bizans dönemine ait kürekli kadırgalar yer alıyor. Yenikapı batıkları bugün toplu olarak ele geçmiş en büyük tekne koleksiyonunu oluşturuyor.

Deniz seviyesinin 6,3 m. altında ise arkeologları yeni bir sürpriz bekliyordu: İstanbul’un en eski yerleşik topluluğu. Günümüzden 8000 yıl öncesine tarihlenen bu Neolitik yerleşim, İstanbul’un tarih yazımını değiştirecek nitelikteydi. Bunun birkaç metre altında ise binlerce yıl önce burada yaşamış ilk İstanbulluların ayak izlerine ulaşıldı.

Kesintisiz devam eden kazılar onuncu yılına girerken artık bu kente dair birçok yeni bilgiye sahibiz. Yenikapı’dan çıkan buluntular ve bilimsel araştırmalar ışığında oluşturulan bu sergi, hem kentin ilk sakinlerinden bugüne uzanan bir kesit sunuyor, hem de kargoları ile bulunan dört batık üzerinden Konstantinopolis’in ticaret, denizcilik, gemi inşa teknolojisi ve günlük hayatına dair çok boyutlu bir bakış sağlıyor.

İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Koç Vakfı, Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi ve Koç Üniversitesi Yayınları ortak yayınıdır.

https://press.ku.edu.tr/tr/kitap/sakli-limandan-hikayeler https://press.ku.edu.tr/en/book/stories-hidden-harbor

Artamonoff: Picturing Byzantine Istanbul, 1930-1947Artamonoff: Bizans İstanbul

Exhibition CatalogueSergi Kataloğu

Publisher: Koç University Press
Editor(s): Günder Varinlioğlu
Languages: English
Pages: 311
Size: 23 x 28 cm
Edition: 1st edition, June 2013
ISBN: 978-605-5250-16-4


Nicholas V. Artamonoff left behind a photographic puzzle of over one thousand images. He was a student and engineer, who, while studying and living at Robert College in Istanbul, gained an appreciation for the city’s history and culture. With his Rollei camera, he captured Byzantine remains, entering nooks and crannies of fortifications and cisterns. He strolled through the city in the footsteps of architectural historians and archaeologists who explored and uncovered Byzantine Istanbul. His interests were broad: they ranged from imposing churches to the smallest details of architectural sculpture, from bustling marketplaces to the diligent work of lone craftsmen. The abundance of subjects makes the Nicholas V. Artamonoff Collection rich and engaging, providing a glimpse into the diverse urban environment in which he lived, and into the versatile photographer he was. Turkish edition is also available frorm Koç University Press.

Yayıncı: Koç Üniversitesi Yayınları
Derleyen(ler): 
Günder Varinlioğlu
Dil: Türkçe
Sayfa Sayısı: 311
Ölçü: 23 x 28 cm.
Baskı: 1. Baskı, Haziran 2013
ISBN: 978-605-5250-15-7


Nicholas V. Artamonoff ardında bini aşkın fotoğraftan oluşan bir bilmece bıraktı. Robert College’da öğrenim gördüğü ve mühendis olarak görev yaptığı yıllarda İstanbul’un tarihine ve kültürüne büyük ilgi ve hayranlık duydu: Rollei marka fotoğraf makinesiyle Bizans kalıntılarını görüntüledi, surları ve sarnıçları köşe bucak gezdi. Bizans İstanbul’unu araştıran ve gün yüzüne çıkaran mimarlık tarihçilerinin ve arkeologların izinde bütün kenti dolaştı. Görkemli kiliselerden mimari bezemelerin en ince ayrıntılarına, kalabalık pazarlardan dükkânında yalnız başına mesleğini yürüten zanaatkârlara değin kentin çok farklı öğeleriyle ilgilendi. Bu konu çeşitliliği, Nicholas V. Artamonoff Koleksiyonu’nu zengin ve ilginç kılar, dönemin kentsel çevresi üzerine fikir edinmemizi sağlar ve onun çok yönlü bir fotoğrafçı olduğunu ortaya koyar.

https://press.ku.edu.tr/tr/kitap/artamonoff https://press.ku.edu.tr/tr/kitap/artamonoff

Byzantine Craftsmen, Latin PatronsBizanslı Ustalar, Latin Patronlar

BookKitap

Publisher: Ege Yayınları
Editor(s): Zeynep Mercangöz 
Language: Turkish, English
Page Count: 229
Size: 21.5 x 28 cm
Edition: 1. Baskı
ISBN: 9786054701247

Reflections from the Anaian Commercial Production in the Light of the Excavations at Kadıkalesi nearby Kuşadası.

The medieval fortress to the south of modern Kusadasi (Scala Nova) rises on a much earlier settlement. Under systematic excavations since 2001 the medieval commercial production and relevant issues have been brought together in this bilingual publication by the members of the excavation team. Major themes include Zeuxippus pottery, amphorae, and glassware.

Yayıncı: Ege Yayınları
Editör(ler): Zeynep Mercangöz 
Dil: Türkçe, İngilizce
Sayfa Sayısı: 229
Boyut: 21.5 x 28 cm
Baskı Sayısı: 1. Baskı
ISBN: 9786054701247

Kuşadası Yakınındaki Kadıkalesi Kazıları Işığında Anaia Ticari Üretiminden Yansımalar.