Birinci Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları SempozyumuFirst International Sevgi Gönül Byzantine Studies Symposium

Sempozyum KomitesiSymposium Committee

Sempozyum Onur Başkanı
Ömer M. Koç

Bilimsel Danışma Kurulu
Prof. Dr. Yıldız Ötüken (Başkan)
Prof. Dr. Ayla Ödekan
Prof. Dr. Ebru Parman
Prof. Dr. Zeynep Mercangöz
Prof. Dr. Nevra Necipoğlu
Prof. Dr. Baha Tanman
Doç. Dr. Engin Akyürek
Dr. Vera Bulgurlu

Yürütme Kurulu
Prof. Dr. Ayla Ödekan
Doç. Dr. Engin Akyürek
Hülya Bilgi
Melih Fereli
Bahattin Öztuncay
Gülru Tanman
Erdal Yıldırım

Symposium Honorary Chairman
Omer M. Koc

Scientific Advisory Board
Prof. Dr. Yildiz Otuken (Chair)
Prof. Dr. Ayla Odekan
Prof. Dr. Ebru Parman
Prof. Dr. Zeynep Mercangoz
Prof. Dr. Nevra Necipoglu
Prof. Dr. Baha Tanman
Doc. Dr. Engin Akyurek
Dr. Vera Bulgurlu

Executive Board
Prof. Dr. Ayla Odekan
Doc. Dr. Engin Akyurek
Hulya Bilgi
Melih Fereli
Bahattin Öztuncay
Gulru Tanman
Erdal Yildirim