İkinci Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu Bildiri KitabıPapers From The Second International Sevgi Gönül Symposium

Bizans Sarayı: İktidar ve Kültür KaynağıThe Byzantine Court: Source of Power and Culture

Yayınevi: KU Yayınevi
Derleyen(ler): Ayla Ödekan, Engin Akyürek, Nevra Necipoğlu
Dil: Türkçe, İngilizce
Sayfa Sayısı: 244
Ölçü: 19.5x25 cm
Baskı: 1. baskı, 2013
ISBN: 978-605-9388-03-0

Bu kitap, Vehbi Koç Vakfı tarafından 21-23 Haziran 2010 tarihleri arasında gerçekleştirilen 2. Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu’nda sunulan bildirilerden oluşmaktadır. 

Publisher: KU Press
Editor(s): Ayla Ödekan, Engin Akyürek, Nevra Necipoğlu
Languages: Turkish, English
Pages: 244
Size: 19.5x25 cm
Edition: 1st edition, 2013
ISBN: 978-605-9388-03-0

This volume contains the proceedings of the Second International Sevgi Gönül Byzantine Studies Symposium, which was held during 21-23 June 2010.

Saklı Limandan Hikayeler: Yenikapı’nın BatıklarıStories from The Hidden Harbor: Shipwrecks of Yenikapı

Sergi KataloğuExhibition Catalogue

Yayıncı: Koç Üniversitesi Yayınları
Derleyen(ler): 
Zeynep KızıltanGülbahar Baran Çelik,
Çeviren: Barış CezarEmrah Güler,
Dil: Türkçe
Sayfa Sayısı: 219
Ölçü: 24 x 29 cm.
Baskı: 1. Baskı, Haziran 2013
ISBN: 978-975-1736-68-0


2004 yılında İstanbul Arkeoloji Müzeleri, kentin en önemli ulaşım projelerinden biri olan Marmaray –Metro projeleri kapsamında Yenikapı’da büyük bir kurtarma kazısına başladı. İstanbul’un tarihinde ilk kez Bizans limanlarından birinde arkeolojik kazılar yapılıyordu. Kazılar başladığında kentin içine doğru uzanan Lykos (Bayrampaşa) Deresi’nin ağzına kurulmuş bu antik limanın bizlere neler sunacağı bilinmiyordu. Toplam 58.000 m2’nin üzerindeki kazı alanında ilk olarak Osmanlı izlerine rastlandı. Ardından günümüz deniz seviyesinden sadece 1 metre aşağıda Konstantinopolis’in en önemli ve antik dünyanın bilinen en büyük limanlarından birine, Theodosius Limanı’na ulaşıldı.

Halen devam eden kazılarda kent yaşamına dair ipuçları sunan sayısız küçük buluntu ve mimari eser ortaya çıktı. Ayrıca ahşap ve halat parçalarına, 2005 yılında da beklenmedik bir buluntuya, bir gemi batığına rastlandı. Araştırma alanı genişletilirken 5. ve 11. yüzyıllar arasına tarihlenen toplam 37 gemi gün ışığına çıkarıldı. Buluntular arasında çok iyi korunmuş büyük ve küçük ticari gemiler ile bugüne kadar ilk kez rastlanan Orta ve Geç Bizans dönemine ait kürekli kadırgalar yer alıyor. Yenikapı batıkları bugün toplu olarak ele geçmiş en büyük tekne koleksiyonunu oluşturuyor.

Deniz seviyesinin 6,3 m. altında ise arkeologları yeni bir sürpriz bekliyordu: İstanbul’un en eski yerleşik topluluğu. Günümüzden 8000 yıl öncesine tarihlenen bu Neolitik yerleşim, İstanbul’un tarih yazımını değiştirecek nitelikteydi. Bunun birkaç metre altında ise binlerce yıl önce burada yaşamış ilk İstanbulluların ayak izlerine ulaşıldı.

Kesintisiz devam eden kazılar onuncu yılına girerken artık bu kente dair birçok yeni bilgiye sahibiz. Yenikapı’dan çıkan buluntular ve bilimsel araştırmalar ışığında oluşturulan bu sergi, hem kentin ilk sakinlerinden bugüne uzanan bir kesit sunuyor, hem de kargoları ile bulunan dört batık üzerinden Konstantinopolis’in ticaret, denizcilik, gemi inşa teknolojisi ve günlük hayatına dair çok boyutlu bir bakış sağlıyor.

İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Koç Vakfı, Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi ve Koç Üniversitesi Yayınları ortak yayınıdır.

Publisher: Koc University Press
Editor(s): 
Zeynep KızıltanGülbahar Baran Çelik,
Translated By: Nina Ergin
Languages: English
Pages: 219
Size: 24 x 29 cm.
Edition: 1. Print, June 2013
ISBN: 978-975-1736-70-3


In 2004, the İstanbul Archaeological Museums started large-scale salvage excavations at Yenikapı within the scope of Marmaray-Metro projects. For the first time in İstanbul,s history, archaeological excavations were conducted at one of its Byzantine harbors. When the excavations started, it was not known what this ancient harbor at the mouth of the Lykos (Bayrampaşa) River would yield. At first, Ottoman remains were encountered in the excavation area, which covers over 58,000 square meters. Then, one of Constantinople,s most important, and the world,s best known harbors, the Theodosian Harbor, was reached only 1 meter below sea level.

During the ongoing excavations, countless small finds and works of architecture were unearthed. In addition to wood and rope fragments, an unexpected find, a shipwreck, was found in 2005. As the excavation area expanded, a total of 37 ships dating between the 5th and 11th centuries were brought to light. Among the finds are very well preserved small and large merchantmen, as well as galleys from the Middle and Late Byzantine periods, which have been found for the first time. The Yenikapı wrecks constitute the largest collection of shipwrecks ever found together.

Another surprise was waiting for the archaeologists 6,3 meters below sea level: İstanbul’s oldest settlement. This Neolithic settlement dates back 8000 years and changes the writing of Istanbul’s history. The footprints of İstanbulites who lived there thousands of years ago were found a few meters below.

As the excavations go on uninterrupted, we have now acquired much new information about the city. This exhibition has been prepared in light of the finds from Yenikapı and their scientific study. It presents a section of the city from its first inhabitants to the present, and allows a multidimensional view of trade, seafaring, shipbuilding technology, and everyday life in Constantinople through four wrecks that were found together with their cargo.

A publication by the Istanbul Archaeological Museums, Koç Foundation, Koç University Research Center for Anatolian Civilizations and Koç University Press.

https://press.ku.edu.tr/tr/kitap/sakli-limandan-hikayeler https://press.ku.edu.tr/en/book/stories-hidden-harbor

Artamonoff: Bizans İstanbulArtamonoff: Picturing Byzantine Istanbul, 1930-1947

Sergi KataloğuExhibition Catalogue

Yayıncı: Koç Üniversitesi Yayınları
Derleyen(ler): 
Günder Varinlioğlu
Dil: Türkçe
Sayfa Sayısı: 311
Ölçü: 23 x 28 cm.
Baskı: 1. Baskı, Haziran 2013
ISBN: 978-605-5250-15-7


Nicholas V. Artamonoff ardında bini aşkın fotoğraftan oluşan bir bilmece bıraktı. Robert College’da öğrenim gördüğü ve mühendis olarak görev yaptığı yıllarda İstanbul’un tarihine ve kültürüne büyük ilgi ve hayranlık duydu: Rollei marka fotoğraf makinesiyle Bizans kalıntılarını görüntüledi, surları ve sarnıçları köşe bucak gezdi. Bizans İstanbul’unu araştıran ve gün yüzüne çıkaran mimarlık tarihçilerinin ve arkeologların izinde bütün kenti dolaştı. Görkemli kiliselerden mimari bezemelerin en ince ayrıntılarına, kalabalık pazarlardan dükkânında yalnız başına mesleğini yürüten zanaatkârlara değin kentin çok farklı öğeleriyle ilgilendi. Bu konu çeşitliliği, Nicholas V. Artamonoff Koleksiyonu’nu zengin ve ilginç kılar, dönemin kentsel çevresi üzerine fikir edinmemizi sağlar ve onun çok yönlü bir fotoğrafçı olduğunu ortaya koyar.

Publisher: Koç University Press
Editor(s): Günder Varinlioğlu
Languages: English
Pages: 311
Size: 23 x 28 cm
Edition: 1st edition, June 2013
ISBN: 978-605-5250-16-4


Nicholas V. Artamonoff left behind a photographic puzzle of over one thousand images. He was a student and engineer, who, while studying and living at Robert College in Istanbul, gained an appreciation for the city’s history and culture. With his Rollei camera, he captured Byzantine remains, entering nooks and crannies of fortifications and cisterns. He strolled through the city in the footsteps of architectural historians and archaeologists who explored and uncovered Byzantine Istanbul. His interests were broad: they ranged from imposing churches to the smallest details of architectural sculpture, from bustling marketplaces to the diligent work of lone craftsmen. The abundance of subjects makes the Nicholas V. Artamonoff Collection rich and engaging, providing a glimpse into the diverse urban environment in which he lived, and into the versatile photographer he was. Turkish edition is also available frorm Koç University Press.

https://press.ku.edu.tr/tr/kitap/artamonoff https://press.ku.edu.tr/tr/kitap/artamonoff

Bizanslı Ustalar, Latin PatronlarByzantine Craftsmen, Latin Patrons

KitapBook

Yayıncı: Ege Yayınları
Editör(ler): Zeynep Mercangöz 
Dil: Türkçe, İngilizce
Sayfa Sayısı: 229
Boyut: 21.5 x 28 cm
Baskı Sayısı: 1. Baskı
ISBN: 9786054701247

Kuşadası Yakınındaki Kadıkalesi Kazıları Işığında Anaia Ticari Üretiminden Yansımalar.

Publisher: Ege Yayınları
Editor(s): Zeynep Mercangöz 
Language: Turkish, English
Page Count: 229
Size: 21.5 x 28 cm
Edition: 1. Baskı
ISBN: 9786054701247

Reflections from the Anaian Commercial Production in the Light of the Excavations at Kadıkalesi nearby Kuşadası.

The medieval fortress to the south of modern Kusadasi (Scala Nova) rises on a much earlier settlement. Under systematic excavations since 2001 the medieval commercial production and relevant issues have been brought together in this bilingual publication by the members of the excavation team. Major themes include Zeuxippus pottery, amphorae, and glassware.

Birinci Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu Bildiri KitabıPapers From The First International Sevgi Gönül Symposium

On İkinci ve On Üçüncü Yüzyıllarda Bizans Dünyasında DeğişimChange in the Byzantine World in the Twelfth and Thirteenth Centuries

Yayınevi: ANAMED
Derleyen(ler): Ayla Ödekan, Engin Akyürek, Nevra Necipoğlu
Çeviren: İnci Türkoğlu
Dil: Türkçe, İngilizce
Sayfa Sayısı: 648
Ölçü: 19.5x25 cm
Baskı: 1. baskı, 2016
ISBN: 978-605-9388-02-3

Bu kitap, Vehbi Koç Vakfı tarafından 25-28 Haziran 2007 tarihleri arasında İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nde gerçekleştirilen 1. Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu’nda sunulan bildirilerden oluşmaktadır. 

Publisher: ANAMED
Editor(s): Ayla Ödekan, Engin Akyürek, Nevra Necipoğlu
Translated By:
 İnci Türkoğlu
Languages: Turkish, English
Pages: 648
Size: 19.5x25 cm
Edition: 1st edition, 2016
ISBN: 978-605-9388-02-3

This volume contains the proceedings of the First International Sevgi Gönül Byzantine Studies Symposium, which was held at the Istanbul Archaeological Museums during 25-28 June 2007.